โพสต์เมื่อ : 10 พ.ย. 2559, 09:17

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 และเดือนตุลาคม 2559

http://www.kritsana.go.th/cms/public/file/Procurement/555/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202559%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559.pdf

Share this: