โพสต์เมื่อ : 12 ก.ค. 2560, 10:26

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2560

http://www.kritsana.go.th/cms/public/file/Procurement/555/170712102438-001.pdf

Share this: