โพสต์เมื่อ : 27 ก.ค. 2560, 14:32

ราคากลางโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา หมู่ที่ 2

http://www.kritsana.go.th/cms/public/file/Procurement/170727142721-001.pdf

http://www.kritsana.go.th/cms/public/file/Procurement/170727142804-001.pdf

http://www.kritsana.go.th/cms/public/file/Procurement/170727142918-001.pdf

Share this: