โพสต์เมื่อ : 22 ส.ค. 2560, 11:10

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนหินคลุกสายหมู่สะแก หมู่ที่ 3 และสายคันคลองโคกโพธิ์ฝั่งใต้หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา

http://www.kritsana.go.th/cms/public/file/Procurement/170822110915-001.pdf

Share this: