โพสต์เมื่อ : 24 ส.ค. 2560, 16:26

ตารางราคากลางป.ป.ช.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายหมู่ที่สะแก หมู่ที่ 3

http://www.kritsana.go.th/cms/public/file/Procurement/170824162454-001.pdf

Share this: