โพสต์เมื่อ : 24 ส.ค. 2560, 16:32

ประกาศอบต.กฤษณาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายคันคลองโคกโพธิ์ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 5-6

http://www.kritsana.go.th/cms/public/file/Procurement/170824163021-001.pdf

Share this: