โพสต์เมื่อ : 12 ก.ย. 2560, 15:37

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหมู่สะแก หมู่ที่ 3

http://www.kritsana.go.th/cms/public/file/Procurement/170912153522-001.pdf

Share this: