โพสต์เมื่อ : 12 ก.ย. 2560, 15:40

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคันคลองโคกโพธิ์ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 5-6

http://www.kritsana.go.th/cms/public/file/Procurement/170912154013-001.pdf

Share this: