โพสต์เมื่อ : 27 พ.ย. 2560, 16:28

โครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา นำโดย นางสาวดณิษา  ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา พร้อมด้วย รองนายก ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนในพื้นที่ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นายอำเภอบางปลาม้า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และทีมงานสื่อมวลชนที่มาทำข่าว ตามโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

ยอดที่ได้รับบริจาคทั้งหมด  7 หมู่ รวมทั้งสิ้น 61,320 บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจะนำไปร่วมกับอำเภอบางปลาม้า และส่งมอบให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี มอบให้พี่ตูน บอดี้สแลม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสขอบคุณค่ะ....

 

 

Share this: