โพสต์เมื่อ : 19 ธ.ค. 2560, 15:47

ด้วยความห่วงใย >>> ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง & ผู้พิการ ทั้งตำบลกฤษณา

วันนี้ 19 ธ.ค. 60 ลุยลงพื้นที่ หมู่ 4,6 ตำบลกฤษณา นำทีมโดย :  1. น.ส.ดณิษา ใจเพ็ชร นายก อบต.กฤษณา 2. นายสุเมธ คล้ายมาลา รองนายก อบต.กฤษณา 3. นายสุพล สุภรัตน์ รองนายก อบต.กฤษณา 4. นางสมคิด เจริญผล ส.อบต. หมู่ 4 5. นายยงยุทธ ทองภู ส.อบต. หมู่ 6 6. นายสงคราม เกิดประทุม ส.อบต. หมู่ 6 7. นายทศพร ทรงเกียรติ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

Share this: