โพสต์เมื่อ : 27 มี.ค. 2561, 13:31

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา พาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลกฤษณา เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ วิถีไทยรีสอร์ท ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

Share this: