โพสต์เมื่อ : 3 เม.ย. 2561, 15:06

โครงการจัดงานวันสำเร็จการศึกษา (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 3 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาได้จัดงานวันสำเร็จการศึกษา (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

Share this: