โพสต์เมื่อ : 19 ก.ค. 2561, 14:25

สภาเด็กและเยาวชนตำบลกฤษณา จัดโครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลกฤษณา

ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนตำบลกฤษณาจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลกฤษณา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตลอดจนเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

Share this: