โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2561, 14:44

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน

ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

 

Share this: