โพสต์เมื่อ : 5 เม.ย. 2561, 16:38

โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่2)

วันที่ 5 เมษายน 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในแต่ละพื้นที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

Share this: