โพสต์เมื่อ : 11 เม.ย. 2561, 14:35

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา

ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561
นายสุพล สุภรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา

Share this: