กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
     


 
สพ 0023.2/ว 3631 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าการศึกษาบุตร งวด 2 ปี 2562  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว271 แนวทางการจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินฯ  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว270 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.4/ว3536 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว3513 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว3513 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1413