กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศโครงการต่างๆ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 จุด พร้อทมวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2562 18
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟังล์คอนกรีต สายคันคลองชลประทานหมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา หว้าง 4 เมตร ยาว 2000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 ก.พ. 2562 17
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง   6 ก.พ. 2562 10
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมภายในห้องประชุมสภา อบต.กฤษณา   6 ก.พ. 2562 12
ประกาศโครงการต่างๆ   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมรถยนต์   6 ก.พ. 2562 11
ประกาศโครงการต่างๆ   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมภายในห้องประชุมสภา อบต.กฤษณา   6 ก.พ. 2562 10
ประกาศโครงการต่างๆ   BOQ โครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายคันคลองชลประทานหมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา    5 ก.พ. 2562 22
ประกาศโครงการต่างๆ   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต คลองชลประทาน ม.4   5 ก.พ. 2562 18
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายคันคลองชลประทานหมู่ที่ 7 ตำบลกฤษณา กว้าง 4 เมตร ยาว 2000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5 ก.พ. 2562 13
ประกาศโครงการต่างๆ   อนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายคันคลองชลประทานมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา   1 ก.พ. 2562 20
  (1)     2