กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
     


 
สพ 0023.2/ว7894 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 บุคลากรถ่ายโอน ไตรมาส 3  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว7881 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว7816 การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว586 แจ้งแนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างฯ  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว587 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญาฯ  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว7839 ขอให้ทบทวนแก้ไขการมีผลย้อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1460