กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟังล์คอนกรีต สายคันคลองชลประทานหมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา หว้าง 4 เมตร ยาว 2000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

          ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟังล์คอนกรีต สายคันคลองชลประทานหมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา หว้าง 4 เมตร ยาว 2000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 08.17 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 74 ท่าน