กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา  (จังหวัด สุพรรณบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
 
ที่ตั้ง : ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 
ข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณาเปิดรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมสำหรับการเรียนในภาคบังคับ ซึ่งภายในศูนย์ฯ นั้นมีสื่อ การเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้อย่างครบถ้วน รวมไปถึงมีการดูแลด้านโภชนาการให้แก่เด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ผู้เข้าชม 932 ท่าน